Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

slaekttraed

Släktträd

Varmt Välkommen

Tanken är att presentera resultatet av min släktforskning om Öman, Holmberg, Johansson/Deland, Ersson, Klingberg, Jonason, Schöldstein, Palmgren och Prinzén, dess anfäder och dessas släktingar med personakter och antavlor, totalt c:a 20’000 namn.

Alla släktträd html 1) wiki 2) gendex 3) chk anm
alla.omans.se html OK v28c
alla.omans.se html .txt ⚠️ v27d

Mina barns släkt

Här finns Björns och Mariannes anfäder (far och mor föräldrar) och deras ättlingar. I html presentation är vissa av uppgifterna bort-filtrerade, endast anfäder i rakt uppstigande led samt dessas ättlingar i rakt nedstigande led redovisas, citat ur källorna redovisas inte, levande personer redovisas bara med namn och årtal. I wiki presentationen används samma person filter, anfäder i rakt uppstigande led samt deras ättlingar, endast döda personer ingår vilket kan göra att ”par-händelser” i närtid så som giftermål ser ut att saknas om ena parten är registrerad som levande.

Björns släktträd html 1) wiki 2) gendex 3) chk anm
Rune Öman (far)
Berhard Deland (mf)
Nora Ersson (mm)
wiki OK v27n
Rune Öman (far)
Berhard Deland (mf)
Nora Ersson (mm)
html .txt OK v27d
Mariannes släktträd html 1) wiki 2) gendex 3) chk anm
Bengt Jonason (far)
Ingalill Palmgren (mor)
wiki OK v27k
Bengt Jonason (far)
Ingalill Palmgren (mor)
html .txt OK v27d

Närståendes släktträd

Utav bara farten fortsatte jag med andra närstående släktträd i vår glänta i släktskogen. Merparten av nedanstående material är funnet i olika öppna källor på internet. Eftersom det finns internet källor redovisas källorna i wiki upplagan. Uppgifterna är filtrerade så att endast händelser runt födsel, vigsel och död ingår (i wiki-upplagen finns fler händelsetyper), endast döda personers akter redovisas.

Annas släktträd (son hustru) html 1) wiki 2) gendex 3) chk anm
Lars Hempel (ff)
Ingrid Wennergren )fm)
Henrich Kipp (mf)
Margit Ölander (mm)
wiki OK v27k
Lars Hempel (ff)
Ingrid Wennergren )fm)
Henrich Kipp (mf)
Margit Ölander (mm)
html .txt OK v27i

Mycket nöje /Björn

Fel

Självklart finns det felaktigheter i materialet. Jag är givetvis mycket tacksam för alla upplysningar som kan förbättra materialet, både när det gäller befintliga uppgifter och när det gäller nya släktuppgifter, uppgifter som mottas med tacksamhet.

Kontakt

Jag får en hel del förfrågningar av typen: Hej jag såg att NN NN fanns i ditt släktträd, kul om du kunde berätta lite mera... Jag har sedermera lärt mej att denna typ av kontakt aldrig ger mej någonn ytterligare info eller feedback :( Det vanliga är att jag skickar information och sedan aldrig får någon feedback. Det är därför numera ytterst sällan jag ens svarar på förfrågningar av denna typ.
Det kan i sammanhanget vara skönt att känna till att min avsikt är att det träd jag publicerar aldrig ska innehålla levande personers personakter.

mvh / Björn Öman


1) snabbare och med några fler detaljer
2) mobilvänligare
3) namnindex till html presentationen, utf-8-BOM

⚠️ nyare version finns publicerad (v27d publicerad senast 2018-12-31), denna version kommer i framtiden att att tas bort från sidan.

slaekttraed.txt · Senast uppdaterad: 2020/10/26 18:10 av Björn